Værdigrundlag


Tryghed:
- Forudsigelighed, morgenmøder og planlægning
- Tillid, igennem klare retningslinier
- Åbenhed
- Sige fra og til
- Synlighed i adfærd og handling
- Modtage og give konstruktiv kritik
- Have en base
- Holde hvad man lover
- Pålidelighed
- Opbakning

Rummelighed:
- Hensyn overfor den enkelte
- Respekt/ligeværdighed
- Skabe forståelse for hinanden
- Åbenhed
- Intimitet

Engagement:
- Troværdighed/ærlighed
- Ros og anerkendelse
- Medejerskab
- Lærerne brænder for sit arbejde
- Ansvar
- Motivation/meningsfyldt arbejde
- Nok opgaver
- Erkendelse af behov for skolen

Anerkendelse:
- Elever og personale skal føle sig set
- Ærlighed – ris og ros
- Værdsættende
- Værdsat
- Respekt
 Kontakt Morsø Produktionsskole

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 99 70 61 05
Email: produktionsskolen@morsoe.dk


Find vej til Morsø Produktionsskole

Klik på kortet nedenunder, for at få en rutebeskrivelse til skolen


Find vej til Morsø Produktionsskole