Social klausul

 

Handleplan for Morsø Produktionsskole vedr. sociale klausuler.


Formål:
At få integreret ansatte på særlige vilkår ( flexjob eller lign.).
At forebygge nedslidning samt sikre fastholdelse af nuværende medarbejdere.

 

Persongruppe:
I henhold til beslutning på skoleråd og efterfølgende samarbejdsudvalg er det besluttet, at skolen skal efterleve den moralske forpligtelse til, at skabe rammer som medborgere med nedsat arbejdsevne kan fungere i under særlige forudsætninger.
Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne skal følgende punkter være opfyldt:
a. Kun meransættelser, – dvs. ingen ansættelser i normerede* stillinger
b. Samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte
c. Normal ansættelsesprocedure ifm. ansættelse i flexjob
d. Ved nyansættelse af personale under flexjobordning eller lignende, skal en eventuel ansættelse altid på forhånd drøftes af forstanderen og tillidsrepræsentanten og efterfølgende på et skolemøde.
e. Det skal tilstræbes, at stillingerne er fuldtidsstillinger, og at der følges minimum elevernes arbejdstid.

Arbejdes der direkte med elevansvar, skal ansættelse finde sted efter DPL overenskomst, ellers efter de for området gældende bestemmelser.

 

Alle ansatte:
Der skal via skolens arbejdsmiljøpolitik sikres et miljø, der forhindrer fysisk eller psykisk nedslidning af de ansatte.
Dette sikres ved, at der på skolemøder orienteres om den enkelte linies nuværende situation , samt at tilknyttet personale giver udtryk for egen situation vedrørende ovennævnte punkter
Endvidere vurderes det psykisk / fysiske arbejdsmiljø årligt i forbindelse med revideringen af de enkelte APV planer.

Der skal udarbejdes en lokalaftale omhandlende medarbejdere, der måtte komme i den situation, at de ikke længere af fysiske / eller psykiske årsager kan bestride et fuldtids ordinært arbejde.

* Normerede stillinger.
Som udgangspunkt kalkuleres der med ca. 8 elever pr. underviser.
Elevtallet pr. underviser skal dog altid begrundes i hvad der er rimeligt / forsvarligt og samtidig være begrundet i udførslen af en kvalificeret undervisning.
Derfor, - kan elevtallet pr. undervisere variere i forhold til de enkelte undervisningssituationer samt sammensætningen af elevgruppen.

 

 


Den 4. November 2011

 

 Kontakt Morsø Produktionsskole

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 99 70 61 05
Email: produktionsskolen@morsoe.dk


Find vej til Morsø Produktionsskole

Klik på kortet nedenunder, for at få en rutebeskrivelse til skolen


Find vej til Morsø Produktionsskole